Reaktor Innovations Oy:n rekrytointirekisteri

Henkilötietolain 10 §:n mukainen rekisteriseloste.

Päivitetty 15.8.2016.

1.   Rekisterinpitäjä

Reaktor Innovations Oy (Y-tunnus 1629284-5)

Yliopistonkatu 4, 00100 Helsinki

puh. 09 – 415 202 00

2.   Yhteys rekisteriä koskevissa asioissa

Rekisteriä koskevat kysymykset tulee lähettää osoitteeseen info@reaktor.com

3.   Rekisterin nimi

Reaktor Innovations Oy:n rekrytointirekisteri

4.   Rekisterin käyttötarkoitus

Rekisterin tarkoitus on käsitellä ja säilyttää Reaktor Innovations Oy:n vastaanottamia työpaikkahakemuksia.

Työnhakijan antamia tietoja säilytetään rekisterissä kahden (2) vuoden ajan, ja niihin voidaan palata myöhempien hakujen yhteydessä. Tietoja säilytetään luottamuksellisesti ja ne ovat saatavilla vain rekrytointiprosessiin osallistuville. Halutessaan hakija voi antaa luvan tietojen pidempiaikaiseen säilyttämiseen.

5.   Rekisterin tietosisältö

  • Hakijan perustiedot (nimi, yhteystiedot)
  • Hakijan vapaamuotoiset ja vapaaehtoiset lisätiedot

6.   Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet

Työnhakijat itse.

7.   Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Henkilötietoja voidaan käsitellä rekrytoinnin edellyttämässä laajuudessa Reaktor-konsernin sisällä. Tietoja ei luovuteta Reaktor-konsernin ulkopuolelle.

8.   Tietojen poistaminen rekisteristä

Tietoja voidaan poistaa ja muokata henkilön pyynnöstä. Pyynnöt osoitetaan kohdassa 2 mainittuun sähköpostiosoitteeseen.

9. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Hakijan tietoja käsitellään sähköisessä työhakemusarkistossamme, joka sijaitsee yhdysvaltalaisessa Highrise-palvelussa. Hakijan tietoja voidaan tässä yhteydessä siirtää EU:n/ETA:n ulkopuolelle siinä määrin, kuin palvelun teknisen toteuttamisen kannalta on tarpeellista. Hakemusta lähettäessään hakija hyväksyy henkilötietojensa siirron. Palvelun yksityisyydensuojalauseke on luettavissa täällä.

10. Rekisterin suojauksen periaatteet

Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Rekisterin käyttöoikeus on vain niillä Reaktor Innovations Oy:n palveluksessa olevilla henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja tehtävissään. Rekisterinpitäjän ja sen mahdollisten kumppanien tietoverkko ja laitteisto on suojattu asiaan kuuluvilla teknisillä toimenpiteillä.