Valmentava johtaminen haastavissa tilanteissa

€1600 (+ VAT)

Helsinki7 Jun – 8 Jun 2023
Sign up
Helsinki29 Aug – 30 Aug 2023
Sign up

Johtaminen on helppoa, kun kaikki menee niin kuin haluamme.

Johtamista tarvitaan, kun asiat eivät mene niin kuin haluamme.

 

Valmentavan johtamisotteen avulla saamme aikaan parempaa ajattelua, omistajuutta ja yrittämisen halua. Työ sujuu pääosin hyvin ja saamme aikaan parempia tuloksia.

Tästä huolimatta asiat eivät aina mene niin kuin haluamme: tulee epäonnistumisia, konflikteja, isoja muutoksia tai muita haastavia tilanteita. Näissä tilanteissa on vaara, että siirrymme valmentavasta johtamisotteesta vanhoihin toimintamalleihin, koska tilanteet aiheuttavat tunnekuormaa eikä meillä ole tilanteisiin sopivia toimintamalleja.  

Jatkokurssilla syvennämme valmentavan kohtaamisen taitoja erityisesti haastavammissa tilanteissa. Tavoitteena on saada keinoja, joilla voi pysyä itse toimintakykyisenä ja auttaa koko tiimiä löytämään toimivia ratkaisuja. Näin haastavasta tilanteesta tulee parhaimmillaan oppimismahdollisuus ja jopa voimavara.

Keskeisiä teemoja ovat:

  • Oman ajattelun ja tunnetilan hallinta 
  • Valmentava keskustelu ristiriitatilanteissa
  • Konfliktin jäsennys ja useiden osapuolien tarpeita tyydyttävien ratkaisujen löytäminen
  • Tiimin toimintakyvyn ja omistajuuden vahvistaminen haasteellisissa tilanteissa

Reaktorin koulutusmenetelmät rakentuvat aktiivisten ja osallistavien oppimistekniikoiden ympärille. Koulutuksemme yhdistävät uusien konseptien esittelyn käytännön soveltamiseen ryhmätyöharjoitusten ja ajattelutehtävien avulla. Koulutus sisältää runsaasti käytännön harjoitteita, joissa osallistujat pääsevät kokeilemaan opittua käytännössä.

Kenelle?

Tämä koulutus sopii parhaiten Tiimin johtaminen-koulutuksen käyneille, tai henkilöille, joilla on vastaavat valmentavan johtamisen perustaidot.

Tämä koulutus pidetään suomeksi.