Tiimin johtaminen

€1600 (+ VAT)

Helsinki8 Feb – 9 Feb 2023
Sign up
Helsinki24 May – 25 May 2023
Sign up

Moderneissa organisaatioissa työ tehdään entistä useammin erilaisissa tiimeissa. Tiimien johtaminen ja niiden koko potentiaalin hyödyntäminen vaatii kykyä saada ihmiset ja tiimit työskentelemään yhdessä, jakamaan vastuuta ja kehittämään toimintaansa.

Tiimit eivät muutu itsestään tuloksellisiksi ja aikaansaaviksi, vaan tiimin kasvu ja kehittyminen edellyttävät hyviä ja tilanteeseen sopivia johtamis- ja valmennustaitoja. Nämä taidot ovat hyödyllisiä sekä tiimien esimiehille, valmentajille että tiimien jäsenille itselleen.

Tässä koulutuksessa perehdytään valmentamisen ja johtamisen menetelmiin ja tekniikoihin, joita jokainen tiimin tuloksellisuudesta huolehtiva— oli hän sitten ScrumMaster, tiimin jäsen tai esimies —pystyy hyödyntämään kehittäessään tiiminsä toimintaa.

Agenda

Kurssilla käsitellään seuraavia aiheita:

  • Menestyksellisen vuorovaikutuksen perusteet: oman ajattelun sudenkuopat ja vuorovaikutuksen menestystekijät.
  • Kuinka kuuntelen aktiivisesti ja läsnäolevasti?
  • Kuinka tuen toista henkilöä tai ryhmää ongelman ratkaisussa niin, että syntyy oivalluksia ja vastuunottoa?
  • Miten itseorganisoituva tiimi toimii ja miten sitä johdetaan
  • Millaista on johtajuus tiimityössä?
  • Kuinka käytännössä toimin saadakseni tiimin toimimaan?

Reaktorin koulutusmenetelmät rakentuvat aktiivisen ja osallistavien oppimistekniikoiden ympärille. Koulutuksemme yhdistävät uusien konseptien esittelyn käytännön soveltamiseen ryhmätyöharjoitusten ja ajattelutehtävien avulla. Tiimin johtaminen -kurssi sisältää runsaasti käytännön harjoitteita, joissa osallistujat pääsevät kokeilemaan opittua käytännössä.

Kenelle?

Tällä kaksipäiväisellä kurssilla opetettavat taidot ja tekniikat ovat keskeisiä onnistumiselle erinäisissä työtehtävissä aina ScrumMasterista tai valmentajasta tiimin jäseniin ja esimies- tai johtoasemassa toimiviin henkilöihin — kenelle tahansa, joka haluaa johtaa itseään ja muita kohti parempia tuloksia.

Tämä koulutus pidetään suomeksi.