Tiimijohtamisen akatemia

€6900 (+ VAT)

Moderneissa organisaatioissa työtä tehdään lähes aina erilaisissa tiimeissä. Tiimien koko potentiaalin hyödyntäminen vaatii kykyä saada ihmiset ja tiimit työskentelemään yhdessä, jakamaan vastuuta ja kehittämään toimintaansa.

Tiimit eivät muutu itsestään tuloksellisiksi ja aikaansaaviksi, vaan tiimin kasvu ja kehittyminen edellyttävät hyviä ja tilanteeseen sopivia johtamistaitoja. Nämä taidot ovat erityisen tarpeellisia niille, joiden toimenkuvaan kuuluu myös tiimin toiminnan kehittäminen. Muutamia esimerkkejä tällaisista rooleista ovat Product Owner, Team Lead ja esimies.

Tässä akatemiassa perehdytään viiden kuukauden ajanjaksolla syvällisesti tiimijohtamisen edellytyksiin, vuorovaikutustaitoihin sekä omaan minäkuvaan johtajana. Tämän jälkeen harjoitellaan menetelmiä ja tekniikoita menestyvän tiimin rakentamiseen käytännössä.

Tämä koulutus pidetään suomeksi.