Tietotyön johtaminen

Reaktor Training Helsinki (Google Maps)

Tietointensiivisen työn osuus kasvaa jatkuvasti suhteessa suorittavaan työhön. Tästä huolimatta käytössä olevat johtamisoppimme ja organisaatiorakenteet ovat peruja suorittavan työn aikakaudelta.

Jos haluamme aidosti parantaa tuottavuutta, emme voi enää ajatella tietotyötä teollisen työn ajatusmallien kautta. Suorittavan työn luonteessa on oleellista prosessin osittaminen ja tehokas toistaminen, tietotyössä taas tärkeintä ihmisten kollektiivinen vuorovaikutus, yhdessä oppiminen ja luominen. Tästä seuraa, että suorittavan työn ja tietotyön organisaatioissa tulee olla erilaista johtamista ja erilaiset rakenteet.

Tässä koulutuksessa perehdymme tietotyön johtamiseen monipuolisesti työn tekemisen, johtajuuden ja rakenteiden näkökulmasta.

Agenda

Puolen päivän koulutuksessa käsitellään seuraavia aiheita:

– Miksi johtaminen on tärkeää keksiä uudelleen?

– Minkälainen rakenne on luonteva tietointensiivisissä organisaatioissa?

– Miksi yrityksen ydintehtävä on merkityksellisempi kuin yrityksen strategia?

– Miksi useimmat muutosohjelmat ja kehityshankkeet epäonnistuvat ja mikä on vaikuttavampi tapa?

– Rakenteiden vaikutus yksilöiden käyttäytymiseen

– Kollektiivisen todellisuuden hahmottaminen ja sen tärkeys organisaatiossa

Koulutuksen lopussa teemme ryhmätyöharjoituksen, jonka avulla opitaan hahmottamaan kollektiivista todellisuutta paremmin.

Kenelle?

Johtoryhmät ja johtajat.

Tämä koulutus pidetään suomeksi.

  • Want to hear more?

    Just tell us how we can reach you, and we'll get in touch as soon as possible.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.