Käyttöliittymän suunnittelu simuloimalla

Reaktor Training Helsinki (Google Maps)

Usein ajatellaan, että hyvän käyttöliittymän laatiminen vaatii taiteellisia lahjoja tai jumalallista inspiraatiota. Mutta hyviä ratkaisuja syntyy kuin itsestään, jos niitä suunnitellaan simuloimalla käyttötilanteita.

Suunnittelu simuloimalla auttaa pilkkomaan ongelman pienempiin paloihin ja keskittymään yhteen asiaan kerrallaan. Sitä kautta suunnitteluongelmiin löytyy kiinnostavia ja hyödylllisiä näkökulmia. Lopputulos on tehokas ja toteuttamiskelpoinen käyttöliittymiä, jossa ei ole yhtään turhaa toimintoa.

Tässä voimakkaasti harjoituksiin painottuvassa koulutuksessa harjoitellaan käyttöliittymien arviointia ja suunnittelua simuloimalla. Olemme soveltaneet näitä menetelmiä Reaktorin projekteissa menestyksekkäästi jo yli 10 vuoden ajan.

Agenda

Kurssilla käsitellään seuraavia aiheita:

– Miten arvioida käyttöliittymäratkaisuja niin, että pystyn perustelemaan löytämieni ongelmien tärkeyden?

– Miten suunnittelen järjestelmälle tehokkaan käyttöliittymän lähtien aivan tyhjästä?

– Miten esitellä ratkaisuja muille mahdollisimman havainnollisesti ja tehokkaasti?

– Millaisia ovat suunnittelun ja testaamisen kannalta hyvät ja hyödylliset käyttötilanteet?

– Miten selvitän käyttötilanteita: käyttäjätarkkailut, kontekstuaaliset haastattelut…

– Miten suunnittelutyö kannattaa nivoa muuhun projektitekemiseen?

Koulutus perustuu suurimmalta osaltaan tekemällä oppimiseen: lyhyiden menetelmäesittelyiden ja demojen jälkeen ryhdytään heti tekemään käytännön harjoituksia esitellyistä aiheista.

Kenelle?

Tämän koulutuksen tarkoitus on tarjota yksi inspiroiva ja tehokas käyttöliittymien suunnittelu- ja arviointimenetelmä lisää osallistujan työkalupakkiin. Se sopii kaikille, joiden työ liippaa läheltä käyttöliittymiä: niin suunnittelijoille, koodaajille, kuin vaikkapa tuoteomistajille.

Tämä koulutus pidetään suomeksi.

  • Want to hear more?

    Just tell us how we can reach you, and we'll get in touch as soon as possible.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.