Käytännön Kanban

Reaktor Training Helsinki (Google Maps)

Kanban on menetelmä tietotyön kehittämiseen. Se on intuitiivinen, motivoiva ja ketterä menetelmä, joka lisää työn mielekkyyttä, laatua ja tuottavuutta nopeasti. Kanban-osaamista on perinteisesti tarvittu erityisesti ohjelmistokehitys-organisaatioissa, mutta menetelmä on otettu hyötykäyttöön myös lukuisilla muilla toimialoilla.

Kanban-menetelmä liittyy Lean- ja Just-In-Time-ajatteluun. Sana “kanban” tulee Japanista ja tarkoittaa visuaalista merkkiä. Nykyisen toimintatavan ja työtehtävien visualisointi taulujen avulla onkin Kanban-menetemässä keskeistä. Prosessin ja organisaation nykytilan ymmärtämisen kautta tavoitellaan kysynnän ja kyvykkyyden tasapainon ylläpitämistä sekä asteittaista parantamista.

Kanban-menetelmän avulla tiimi pystyy hallinnoimaan, ennakoimaan ja rytmittämään tapahtumien kulkua tehokkaasti työssään. Menetelmä auttaa tiimiä ymmärtämään, kuinka työ toimii ja tekemään oikeita päätöksiä oikeaan aikaan. Kanban kertoo, milloin kannattaa aloittaa, hiljentää ja lopettaa aktiviteetit työn eri vaiheissa — nykytilanne ja ongelmat on helppo nähdä ja ymmärtää yhdellä silmäyksellä.

Kanban tekee työn eri vaiheista koko tiimille ja sidosryhmille läpinäkyvää ja työn tekemisen esteet ovat helpommin ennakoitavissa ja poistettavissa. Esimerkiksi ohjelmistokehitystiimin työssä Kanban helpottaa havaitsemaan, onko työn eteneminen estynyt, mikä estää työn etenemisen, mitä on työn alla tällä hetkellä tai kuinka paljon töitä on odottamassa.

Kanban-menetelmä on helppo ottaa käyttöön kaikenlaisissa tiimeissä. Liikkeelle pääseminen ei vaadi isoja muutoksia työtapoihin vaan organisaation prosesseja lähdetään muokkaamaan asteittain ja askel kerrallaan. Samalla seurataan jatkuvasti palautetta ja saatuja tuloksia. Käytännön Kanban -kurssin jälkeen osallistujilla on erinomaiset valmiudet ottaa Kanban samantien osaksi päivittäistä työtä.

Koulutuksen sisältö

Käytännön Kanban -kurssin aikana käsitellään menetelmän teoreettinen perusta ja tärkeimmät periaatteet. Samalla tutkitaan Kanbanin soveltamista käytännössä luentojen, tarinankerronnan, ryhmäkeskustelujen ja harjoitusten avulla.

Koulutusmenetelmämme painottavat aktiivista oppimista, jotta osallistujat saavat kursissta mahdollisimman suuren hyödyn. Kaksipäiväisen koulutuksen aikana osallistujat oppivat käytännön harjoitusten avulla mm. seuraavat taidot:

  • Kanban-menetelmän ottaminen käyttöön päivittäisessä työssä olemassaolevia toimintatapoja, rooleja ja vastuita kunnioittaen
  • Nykyisen toimintatavan visualisointi selkeästi ja ymmärrettävästi
  • Tiimityöskentelyn, tuottavuuden ja laadun kehittäminen järjestelmällisesti
  • Esteiden tunnistaminen ja poistaminen tiimien työssä
  • Työn kehittäminen kurssin aikana opittujen mittareiden avulla

Kenelle?

Kanban-koulutus sopii erinomaisesti IT- ja tietotyöympäristöissä toimiville tiimeille tai tiiminvetäjille. Kanban-menetelmä ei kuitenkaan ole sidottu toimialaan, joten kurssi hyödyttää hyvin monentyyppisiä tiimejä.

Osallistujilta ei vaadita esitietoina Kanban-menetelmän laajempaa tuntemusta. Suosittelemme kuitenkin aiheeseen tutustumista jo ennen kurssia esimerkiksi lukemalla kirjan Lean from the Trenches: Managing Large-Scale Projects with Kanban.

Tämä koulutus pidetään suomeksi.

  • Want to hear more?

    Just tell us how we can reach you, and we'll get in touch as soon as possible.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.