Fasilitoinnin peruskurssi

€900 (+ VAT)

Helsinki10 May
Sign up May 10.

Fasilitointi tarkoittaa kokousten ja muiden ryhmätilanteiden ohjaamista. Fasilitoija vastaa kokouksen sujumisesta, mutta ei ota kantaa itse käsiteltävään asiaan mitenkään. Fasilitoinnilla autetaan osallistujia saavuttamaan kokouksen tavoitteet, huolehtien ryhmädynamiikasta, kaikkien ideoiden esiintuomisesta, ja kokouksen etenemisestä.

Tämän yhden päivän kurssin käytyäni:

  • Osaan fasilitoida hyvän kickoffin, ideointisession, retron, työpajan, tapaamisen, tai muun tavoitteellisen palaverin.
  • Minulla on tiedossani ideoita ja valmiita malleja joilla parantaa kokousten kulkua.

Agenda

Kurssilla käsitellään seuraavia aiheita:

  • Mikä on fasilitoijan rooli kokouksessa tai työpajassa?
  • Mihin käytännön asioihin minun kannattaa kiinnittää huomiota fasilitoidessani?
  • Mitkä asiat saavat kokouksen osallistujat ottamaan osaa aktiivisesti?
  • Milloin fasilitoinnista on erityisesti hyötyä?
  • Millainen on hyvän kokouksen, työpajan tai retrospektiivin rakenne?
  • Opetellaan muutama erityisen hyödyllinen konkreettinen fasilitointitekniikka.

Kenelle?

Tällä kurssilla opetettavat taidot ja tekniikat ovat keskeisiä kaikille, joilla on toisinaan tarve vetää erilaisia tapaamisia tai työpajoja. Kurssin taso on suunnattu henkilöille, jotka eivät tee fasilitointia päätyökseen – mitään esitietovaatimuksia ei ole. Olet todennäköisesti kohderyhmää, jos tunnistat omalta kohdaltasi tilanteita joissa voisit tai olisit voinut hyödyntää fasilitointitaitoja.

 

Tämä koulutus pidetään suomeksi.