Fasilitoinnin jatkokurssi

€900 (+ VAT)

Fasilitointi tarkoittaa kokousten ja muiden ryhmätilanteiden ohjaamista. Fasilitoija vastaa kokouksen sujumisesta, mutta ei ota kantaa itse käsiteltävään asiaan mitenkään. Fasilitoinnilla autetaan osallistujia saavuttamaan kokouksen tavoitteet, huolehtien ryhmädynamiikasta, kaikkien ideoiden esiintuomisesta, ja kokouksen etenemisestä.

 

Fasilitoinnin jatkokurssilla parannetaan osallistujien fasilitointitaitoja, opetellaan käsittelemään hankalia tilanteita ja kasvatetaan ymmärrystä ryhmätilanteista ja niiden lukemisesta.

Agenda

Kurssilla käsitellään seuraavia aiheita:

  • Interventiotekniikat
  • Tunnetilojen lukeminen
  • Ryhmän havainnointi
  • Hankaliin tilanteisiin valmistautuminen
  • Hankalien tilanteiden kohtaaminen ja käsittely
  • Fasilitoijan rooli ja vastuut

 

Kurssilla käydään läpi teoriaa, harjoitellaan fasilitoimista ja jaetaan käytännöllisiä vinkkejä ja työkaluja.

Kenelle?

Tällä kurssilla opetettavat taidot ja tekniikat ovat keskeisiä kaikille, jotka osana työtään  vetävät erilaisia tapaamisia tai työpajoja. Kurssin taso on suunnattu henkilöille, joilla on jo kokemusta fasilitoinnista ja ovat mahdollisesti kohdanneet erilaisia haastaviakin ryhmätilanteita. Olet myös opiskellut fasilitoinnin perustaitoja joko itsenäisesti tai fasilitoinnin peruskurssilla. Olet todennäköisesti kohderyhmää, jos kohdallesi tulee säännöllisesti tilanteita joissa hyödynnät fasilitointitaitoja.

Tämä koulutus pidetään suomeksi.