Certified Scrum Product Owner®

Reaktor Training Helsinki (Google Maps)

Kaksipäiväinen Certified Scrum Product Owner -koulutus antaa tuoteomistajana toimivalle puitteet onnistua tässä vaativassa roolissa. Scrum-kehyksessä tuoteomistaja edustaa käyttäjiä, asiakkaita ja muita sidosryhmiä.

Tässä asemassa hänen vastuullaan on varmistaa, että kehitystiimit keskittyvät tekemään oikeita asioita — tärkeimpiä ja arvoikkaimpia ominaisuuksia ja muutoksia käyttäjien, asiakkaiden ja liiketoiminnan kannalta. Tuoteomistaja päättää mitä ominaisuuksia tuotteeseen rakennetaan ja koska ne julkaistaan.

Koulutusmenetelmämme pohjaavat aktiivisiin oppimistekniikoihin ja kaiken ytimessä on uusien konseptien yhdistäminen konkreettiseen tekemiseen. Osallistujat soveltavat oppimaansa ryhmätyön, opittujen faktojen kyseenalaistamisen ja haastavien ajattelutehtävien merkeissä.

Aktiivisen tekemisen on todettu olevan tehokkaan oppimisen kannalta keskeisessä roolissa. Me rakennamme uutta tietoa olemassaolevan päälle ja ohjaamme oppimista niihin aiheisiin, jotka osallistujia luontaisesti kiinnostavat.

Kurssin jälkeen osallistujat rekisteröidään Scrum Alliance -yhteisön jäseniksi sertifioituina tuoteomistajina (Certified Scrum Product Owner). Kurssimaksuun sisältyy vuoden jäsenyys ja pääsy yhteisön online-resursseihin.

Agenda

Certified Scrum Product Owner -koulutus alkaa Scrum-viitekehyksen yleiskuvalla ja perehdytyksellä menetelmän taustalla oleviin teorioihin ja ajattelumalleihin. Näillä pyritään rakentamaan perusta käytännönläheisemmille aiheille tuoteomistajana toimimisen yhteydessä.

Kurssi keskittyy auttamaan tuoteomistajana toimivia henkilöitä ymmärtämään ja tarkastelemaan markkinaa, käyttäjiä ja itse tuotetta — tarjoamaan hänelle käytännön työkaluja tuotekehityksen ohjaamiseen, suunnitteluun ja seurantaan. Koulutus auttaa tuoteomistajia tarkastelemaan vaihtoehtojaan ja määrittelemään ja järjestämään tuotteen kehitysjonon ominaisuuksia tehokkaasti.

Osallistujien itsensä esille nostamien aiheiden lisäksi kokeneet kouluttajamme rakentavat koulutuksen muun muassa seuraavien aiheiden ympärille:

 • Kuinka Scrum eroaa perinteisemmästä tuotehallinnasta?
 • Kuinka Scrum lisää läpinäkyvyyttä ja parantaa ennustettavuutta?
 • Kuinka tuoteomistaja pystyy vähentämään projekti- ja liiketoimintariskejä?
 • Mikä on tuoteomistajan rooli ja mitkä ovat hänen vastuunsa?
 • Kuinka toimia asiakkaiden, käyttäjien ja muiden sidosryhmien kanssa?
 • Kuinka skaalata tuoteomistajan roolia kun vuorokauden tunnit eivät riitä?
 • Kuinka kuvata ja ymmärtää käyttäjien tarpeita käyttäjäpersoonien avulla?
 • Kuinka rakentaa hyvä käyttäjäkokemus käyttäjäskenaarioiden avulla?
 • Kuinka kirjoittaa käyttäjätarinoita kuvaamaan tuotteen toiminnallisuuksia?
 • Mitkä ovat tuotteen kehitysjonon ominaisuuksille suotavia piirteitä?
 • Kuinka ylläpitää tuotteen kehitysjonoa koko tiimin kesken?
 • Kuinka nähdä metsä puilta ja pitää tuotteen “iso kuva” mielessä?
 • Kuinka validoida tehtyä työtä katselmointipalavereissa?
 • Kuinka arvioida edistymistä suunnitelmiin ja aikatauluihin nähden?
 • Miten Scrum ja Product Ownerin rooli voidaan skaalata toimimaan suuryrityksessä tai isossa projektissa?

Kenelle?

Certified Scrum Product Owner -koulutus on suunniteltu ensisijaisesti tuoteomistajana toimiville henkilöille, mutta se on myös hyödyllinen yksilöille, jotka toimivat tuoteomistajien tukena, sekä johtajille ja sidosryhmille, jotka kaipaavat ymmärrystä ketterän tuotekehityksen periaatteista ja käytännön työkaluista.

Perustiedot Scrum-kehyksestä ovat hyödyllisiä, mutta eivät vaadittua esitietoa tehokkaalle oppimiskokemukselle. Scrum Alliance sivuilta löytyvän Core Scrum-artikkelin lukeminen ajatuksella on jo riittävä valmistautuminen koulutukseen, mutta suosittelemme myös lämpimästi hieman syvempää tutustumista Scrum-menetelmään jo ennen kurssia.

Syvempään tutustumiseen sopii esimerkiksi kirja nimeltä The Elements of Scrum (Chris Sims, Hillary Louise Johnson). Myös vapaasti internetissä luettava Scrum Primer on melko kattava kuvaus Scrumista ja sen käytännöistä.

Tämä koulutus pidetään suomeksi.

 • Want to hear more?

  Just tell us how we can reach you, and we'll get in touch as soon as possible.

 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.