Certified Scrum Master®

€1600 (+ VAT)

21 Aug – 22 Aug 2019

Sign up

09 Oct – 10 Oct 2019

Sign up

04a3fdded5d2f120faf37ed14340a7d7

Kaksipäiväinen Certified ScrumMaster® -koulutus avaa osallistujalle näkökulmia Scrum-menetelmän käytäntöihin sekä ja näiden taustalla oleviin mekanismeihin. Kurssin aikana käsitellään menetelmän teoreettinen perusta, historia ja motiivit sekä tutkitaan Scrumin soveltamista käytännössä luentojen, tarinankerronnan, ryhmäkeskustelujen sekä harjoitusten avulla.

Koulutusmenetelmämme pohjaavat aktiivisiin oppimistekniikoihin ja kaiken ytimessä on uusien konseptien yhdistäminen konkreettiseen tekemiseen. Osallistujat soveltavat oppimaansa ryhmätyön, opittujen faktojen kyseenalaistamisen ja haastavien ajattelutehtävien merkeissä. Aktiivisen tekemisen on todettu olevan tehokkaan oppimisen kannalta keskeisessä roolissa. Me rakennamme uutta tietoa olemassaolevan päälle ja ohjaamme oppimista niihin aiheisiin, jotka osallistujia luontaisesti kiinnostavat.

Kurssin jälkeen osallistujat suorittavat osana CSM-sertifikaattia online-testin Scrum perusteista. Testi on tehtävä 90 päivän kuluessa kurssin suorittamisesta. Testiin kannattaa valmistautua lukemalla Scrum Guide. Testi on englanninkielinen ja sen läpäisy on edellytys Certified ScrumMaster® -sertifikaatin saavuttamiselle.

Kurssimaksuun sisältyy kahden vuoden jäsenyys Scrum Allianceen ja pääsy järjestön online-resursseihin.

Agenda

Kurssi antaa Scrum Masterille riittävät perustiedot tehokkaaseen työskentelyyn Scrum-tiimien ja Product Ownerien kanssa. Kurssin jälkeen Scrum Master osaa tukea Scrum-projektin läpiviemistä onnistuneesti ja kouluttaa projektin jäseniä ja sidosryhmiä Agile-menetelmien hyödyntämisessä sekä Scrumin perusasioissa ja -käytännöissä.

Scrum on yksinkertainen viitekehys paperilla, mutta vaikea soveltaa hyvin käytännössä. Tämä kaksipäiväinen koulutus tarjoaa osallistujille hyvän ymmärryksen Scrum-menetelmän teoreettisesta pohjasta. Jokainen Scrumin elementti käydään läpi menetelmän periaatteiden ja kokonaisuuden kannalta, ja kokeneet kouluttajamme jakavat kantapään kautta opittuja vinkkejä käytännön toteutukseen.

Ensimmäinen koulutuspäivä keskittyy Scrum-menetelmän pohjana olevaan ajatteluun ja menetelmän kuvaamien roolien muodostamaan systeemiin. Päivän aikana tutkitaan myös sitä, kuinka Scrum eroaa monen organisaation nykyisestä rakenteesta ja mitä vaikutuksia näillä eroilla saattaa olla menetelmää käyttöönotettaessa. Koulutuksen toinen päivä keskittyy enemmän käytännön sovellutuksiin viitekehyksen eri elementtien osalta.

Certified ScrumMaster® -koulutus opettaa osallistujille muunmuassa:

 • Yleiskuvan Scrum-kehyksestä
 • Scrum-menetelmän taustalla olevan ajattelun ketterästä tuotekehityksestä
 • Näkemystä ScrumMasterin roolista osana Scrum-kehystä
 • Laadun merkityksen osana kestävää tuotekehitystä
 • Kuinka aikaansaadaan läpinäkyvyyttä Scrumin sääntöjen ja työkalujen avulla
 • Product Owner -roolin vastuut ja niiden merkitys onnistumiselle
 • Tuotteen kehitysjonon järjestämisen arvon tuottamiseksi nopeasti
 • Työn arviointia suunnittelun ja ennustamisen tueksi
 • Toteutusiteraatioiden tehokkaan suunnittelun
 • Päivittäisten suunnittelupalaverien fasilitointia
 • Perusteet säännöllisille ja onnistuneille retrospektiiveille
 • Erilaisia menetelmiä Scrumin skaalamiseen ison organisaation tai suuren projektin tarpeisiin

Kenelle?

Certified ScrumMaster® -koulutus on suunniteltu pääasiallisesti ScrumMaster-roolissa toimiville henkilöille, mutta se soveltuu erittäin hyvin myös niille, jotka kaipaavat syvempää ymmärrystä Scrum-menetelmästä, toimivat he päivittäisessä työssään sitten tiimin jäsenenä, tuotteen omistajana tai johtotehtävissä.

Osallistujilta odotetaan pinnallista tuntemusta Scrum-menetelmästä ja käytännön kokemus Scrumia soveltavista organisaatioista on suositeltavaa. Näiden esitietojen hankkimista varten kehotamme kaikkia osallistujia lukemaan Scrum Guide-artikkelin. Scrumin perusteisiin voi tutustua myös katsomalla lyhyet videot Scrum Alliancen sivuilta. Kurssille osallistuminen edellyttää “Scrum Theory and Values“-videoihin tutustumista (kesto yhteensä 9min).

Tämä koulutus pidetään suomeksi.