Kun olosuhteet ovat kunnossa, työ sujuu.

Toimiakseen ketterät menetelmät vaativat onnistumista tukevat olosuhteet. Jos ketterän metodin ja organisaation välillä on yhteensopivuusongelma, mikään menetelmä, kuten Scrum, Kanban tai SAFe ei sellaisenaan tuota tulosta. Tämän ei kuitenkaan tarvitse olla päätepiste. Reaktor Way auttaa yhdistämään työtavat, tekijät ja olosuhteet niin, että työ alkaa sujua.

Onko ketteryys tuonut toivottuja tuloksia?

Tyypillinen tarina, jonka kohtaamme asiakkaallamme, on tämä: organisaatio on ottanut käyttöön ketteriä menetelmiä, mutta tekeminen ei vain ota sujuakseen. Tuloksia ei synny, tai ketterät menetelmät ovat eristäytyneet muusta organisaatiosta irralliseen taskuun. Tämän ei kuitenkaan tarvitse olla lopullista. Olemme nähneet, miten ketteryyden kanssa kamppailevat organisaatiot alkavatkin kukoistaa.

Pakettiratkaisu on vasta alku. Sen jälkeen on aika muokata olosuhteet ja menetelmä yhteensopiviksi.

Ketterät menetelmät ovat loistava ensimmäinen askel. Havaintojemme mukaan niiden käyttöönoton jälkeen kuitenkin ilmenee lähes aina jotakin, mikä tuntuu toimimattomalta. Ketterissä menetelmissä sinänsä on harvoin vikaa, ja ihmiset hallitsevat ne yleensä hyvin. Sen sijaan tiimidynamiikassa, organisaation rakenteessa tai tavoitteiden asettamisessa on usein jotakin, mikä ei sovikaan agilen kanssa yhteen.   

Risteys: palatako vanhaan vai mennäkö eteenpäin?

Kun ketterät menetelmät ovat tuottaneet pettymyksen, on suuri riski jämähtää paikalleen tai jopa palata vanhaan. Tutussa vanhassa tilanteessahan on turvallista se, että silloin ainakin tiedetään, miten asiat menevät. Näin organisaatio kuitenkin menettää ottamansa edistysaskeleet.  

Kokemuksemme mukaan kipuilu on kuitenkin merkki siitä, että organisaatio on oikealla tiellä – mutta vasta matkalla. Nyt kannattaa jatkaa rohkeasti eteenpäin. Seuraava askel on muokata olosuhteet ketteryyttä tukeviksi. 

 

 

Onko nyt väärä hetki parantaa tekemistänne? Jos ei, autamme mielellämme.

Reaktor Way on tapa sovittaa olosuhteet, tekijät ja työtavat yhteen niin, että työ alkaa sujua. Tunnistamme asiat, jotka juuri teillä eniten estävät tai auttavat tuloksien aikaansaamista. Laadimme niiden perusteella yhdessä toimintaohjelman. Tämän jälkeen olemme halutessasi mukana parantamassa ja kehittämässä uusia työtapoja sen pohjalta. Reaktor Way yhdistää  organisaatiosi ja ketterät menetelmät toimivaksi kokonaisuudeksi. 

Reaktor Way

– Muuta organisaatiosi lupaavista palasista toimivaksi kokonaisuudeksi

Alkuhaastattelu (1 tunti)

Keskustelet 1–2 Reaktorin valmentajan kanssa.


  • Jäsennämme yhdessä, mitä tavoittelette ja mikä teitä pidättelee.

  • Käymme läpi, mitkä ovat keskeisimmät asiat, joilla ketteryyden saa toimimaan organisaatiossa.

  • Hahmotat, mitä haluaisit teillä tapahtuvan enemmän ja mitä vähemmän.

Arviointiviikko (1 viikko)

Reaktorin valmentajat tutkivat organisaatiotasi kanssasi.


  • Saat jäsentyneen arvion organisaatiosi tärkeimmistä ominaisuuksista

  • Saat organisaatiollesi räätälöidyn toimintaohjelman.

Toimintatapojen muokkaaminen (1–3 kuukautta)

Kehitätte työtapojanne Reaktorin valmentajien tuella.


  • Juurrutamme yhdessä paremmat työtavat osaksi normaalia toimintaanne.

  • Hyödynnämme vahvuuksianne ja karsimme esteitä.

  • Alamme saada parempia tuloksia ja työstä tulee taas sujuvaa.

Olethan yhteydessä