Coaching Helsinki

Kokenut valmentaja

Etsimme Reaktorin Helsingin toimistolle laaja-alaista valmentajaa, joka osaa auttaa asiakkaitamme ketteröittämään organisaatioitaan ja toimintatapojaan.

Reaktor tunnetaan yhtenä Suomen ensimmäisistä ketterien menetelmien soveltajista. Olemme vuoden 2004 jälkeen tehneet lähes 2000 ketterää projektia ja kouluttaneet yli 10 000 Scrum-ammattilaista Suomeen, minkä lisäksi olemme valmentaneet asiakkaidemme organisaatioita ketterämmiksi.

Me Reaktorilla olemme ylpeitä erityislaatuisesta kulttuuristamme, joka perustuu ihmisläheisyyteen, avoimuuteen ja asiantuntijuuteen. Organisaatiomatriisien ja tarpeettoman byrokratian sijaan meillä on autonomisia huipputiimejä. Osana Reaktorin valmennustiimiä pääset sekä kouluttamaan ja valmentamaan asiakkaitamme että tukemaan omia tiimejämme. 

Valmennustiimissämme on monipuolista osaamista: tunnemme läpikotaisin ketterät menetelmät teknisine käytäntöineen (esim. Scrum, Kanban, DevOps), osaamme kehittää asiakkaidemme johtamiskäytäntöjä ja konsultoida heitä organisaatiorakenteen muutoksessa. Valmennamme tiimejä huippusuorituksiin. Yksi erityisalueemme on systeemiajattelun soveltaminen isoihin kompleksisiin muutoshankkeisiin. Olemme pragmaattisia, emmekä ole sitoutuneita mihinkään yksittäiseen menetelmään. 

 

Työnkuvasi Reaktorilla

Pystymme tarjoamaan sinulle mielenkiintoisia hankkeita laajan asiakaspohjamme ansiosta. Meillä valmentajatkin toimivat itseohjautuvassa moniosaajatiimissä, missä omaan työnkuvaan voi vaikuttaa ja tekemisessä korostuu yhdessä oppiminen mukavien työkavereiden kanssa. Reaktorilla sovelletaan moderneja johtamisen periaatteita ja sinulla on mahdollisuus kehittää niitä vielä eteenpäin. Ympäristönä tarjoamme siis sinulle ainutlaatuista kokemusta, jonka ansiosta omaa valmennustyötä ei tarvitse perustaa kirjaviisauteen.

Osana valmennustiimiämme, työtehtäviisi kuuluu muun muassa:

 • Tiimien ja yksilöiden valmentaminen (agile coaching)
 • Koulutustilaisuuksien suunnittelu ja pitäminen
 • Johdon valmennus
 • Muutoshankkeiden suunnittelu ja toteutus
 • Tilaisuuksien fasilitointi
 • Myynnin tukena toimiminen

 

Reaktorin valmennusfilosofia

Jotta saat paremman kuvan siitä, millaista valmentajan työ Reaktorilla on, avaamme alla hieman valmennusfilosofiaamme.

Näkemyksemme on, että muutosta ei voida jalkauttaa antamalla ylimmästä johdosta käsky noudattaa uutta prosessia. Muutokseen liittyy aina paljon tunteita. Siksi edellytämme valmentajilta ihmislähtöisen valmentamisen taitoja, joita ovat esimerkiksi aktiivinen kuuntelu, tunteiden hyväksyminen, tarpeiden huomiointi sekä sosiaalisten tilanteiden lukutaito. Valmentajina ymmärrämme, miten toimia osana sosiaalista systeemiä.

Merkittävää muutosprosesseissa on ihmisten ajattelun kehittyminen, mikä tapahtuu vuorovaikutuksessa muiden kanssa. Valmennuksen onnistumiseen ei siis riitä, että valmentaja tietää paljon organisaatiomalleja, menetelmiä, toimintatapoja yms. Vuorovaikutuksen onnistumisen taustalla on luottamus, jonka luominen on kaiken a ja o.

Ihmislähtöinen valmennus sisältää ymmärryksen tavoista, joilla vuorovaikutamme tehokkaasti. Meille on tärkeää, että valmentajamme hallitsevat nämä taidot, mutta rimamme on vieläkin korkeammalla: haluamme myös parantaa asiakkaidemme vuorovaikutustaitoja, heidän kykyään rakentaa luottamusta organisaatiossaan, taitoa säilyttää toimintakyky vaikeissa tilanteissa sekä antaa heille työkaluja käsitellä konflikteja ja epäonnistumisia rakentavasti.

Valmentajamme soveltavat tällä alueella erilaisia lähestymistapoja. Esimerkkejä näistä ovat Non-Violent Communication, brain-based coaching, SCARF, Clean Language, konstellaatiot, Thomas-Kilmann – listaa voisi jatkaa loputtomiin. Organisaatio- ja sosiaalipsykologian tuntemuksesta on tällä alueella hyötyä.

 

Mitä toivomme sinulta

Edellä kuvattu ihmislähtöisen valmentamisen lähestymistapa on meille niin tärkeä, että edellytämme siinä edistynyttä tasoa. Toivommekin, että kuvaat tähän liittyvää osaamista ja kokemusta hakemuksessasi.

Sinulla tulisi olla myös perustaidot ja käytännön kokemusta kaikista seuraavista osa-alueista sekä syvällistä osaamista vähintään kahdesta. Listauksessa on kustakin osa-alueesta esimerkinomaisesti muutama alueeseen sisältyvä konsepti, jotta saat paremman käsityksen, minkätyyppistä osaamista haemme.

 • Johtaminen ja systeemiymmärrys. Moderni johtaminen perustuu täysin erilaiseen ajatteluun kuin mihin yrityksissä on totuttu. Siksi arvostamme myös kykyä valmentaa johtoryhmiä moderniin johtamiseen. Esimerkkejä konsepteista: taylorismi, systeemiajattelu, systeeminen valmennus, Cynefin, itseohjautuvuuden johtaminen, Management 3.0, host leadership, Vanguard, organisaation oppiminen (Senge) ja jatkuva kehittyminen. 
 • Rakenteet. Erityisesti isojen organisaatioiden muutoksessa korostuu rakenteiden muuttaminen. Arvostamme kykyä analysoida ja kehittää organisaatiorakenteita ketterämmiksi. Esimerkkejä: Sociocracy 3.0, Holacracy, Reinventing Organizations -malli, Theory U ja Beyond budgeting. 
 • Prosessit. Sinun tulisi ymmärtää ketterät mallit ja viitekehykset sekä niiden osien väliset vuorovaikutukset. Kyky hyödyntää näitä asiakastyössä on tärkeää. Esimerkkejä: Scrum, Kanban, LeSS, Scrum@Scale, DevOps, Design thinking, Lean, value stream mapping, demand analysis.
 • Tiimityö. Ohjelmistojen kehittäminen vaatii yhteistyötä, joten tiimien toimimaan saattaminen on yksi avaintaidoistasi. Valmentajana osaat auttaa tiimin käynnistämisessä sekä tiimin toiminnan kehittämisessä, myös hajautetussa ympäristössä. Esimerkkejä: Hackmanin tiimiteoria, tiimidynamiikka ja tiimien käynnistäminen, sosiologia, ihmisen psykologian tuntemus ja ymmärrys esimiestyöstä.
 • Tekniset käytännöt. Kyky tehdä ketterästi muutoksia edellyttää tiimiltä ja arkkitehtuurilta moderneja käytäntöjä. Sinun tulisi ymmärtää näiden merkitys sekä olla kykenevä auttamaan tiimiä tarkastelemaan omia käytäntöjään ja parhaimmillaan myös kehittämään niitä. Esimerkkejä: modularisointi (esim. micro services), XP-käytännöt (kuten pariohjelmointi ja TDD), jatkuva integrointi, tiheät tuotantoonviennit, Clean Code, refaktorointi, katselmoinnit yms. 

 

Reaktorilla tulet työskentelemään sekä suomen- että englanninkielisten tiimien parissa, joten sujuva kielitaito näissä on välttämätön. Halutessasi voit ajoittain työskennellä myös ulkomaalaisille suuryrityksille tehtävissä toimeksiannoissa, sillä meillä on useita toimipisteitä ulkomailla.

Mikäli tunnistit itsesi kuvauksesta, jätä hakemuksesi alla olevan lomakkeen kautta viimeistään 13.12.2020.