Culture

Näin jatkamme tasa-arvotyötä Reaktorilla vuonna 2019

two people sitting on a chair making notes
March 19, 2019

Read time 3 min

Tasa-arvon eteen vaaditaan edelleen paljon työtä. Reaktorin tasa-arvotyön näkökulmasta vuosi 2019 pitää sisällään joukon toimia vuosittaisesta palkkaselvityksestä ura- ja kasvupolkujen tukemiseen sekä koulutukseen.

Me Reaktorilla uskomme, että tasa-arvon eteen pitää tehdä töitä määrätietoisesti ja konkreettisin toimenpitein. Meistä on tärkeää myös avoimesti kertoa, millaisia painotuksia tekemämme työ saa vuosittain.

Missasitko viime vuonna julkaisemamme painotukset? Voit tutustua niihin täältä.

Sitten tämän vuoden pariin.

Vuosittainen palkkaselvityksemme julkaistaan toukokuussa

Suomessa naisten ja miesten keskimääräinen palkkaero työmarkkinoilla on 16,1 %.

Pelkkien mediaanipalkkojen vertailu antaa kuitenkin liian yksinkertaisen kuvan tilanteesta ja tarkempi kuva saadaan vakioimalla taustatekijät. STM:n selvityksen mukaan sellaisissa tutkimuksissa, joissa taustatekijät on vakioitu, on selittämätön palkkaero paljastunutkin varsin suureksi. Esimerkiksi Suomen Ekonomien vuonna 2018 tekemän palkkatutkimuksen mukaan nais- ja miesekonomien selittämätön palkkaero yksityisellä sektorilla on 12 %. STM:n selvitys myös arvioi selittämättömien palkkaerojen olevan suurimmillaan asiantuntija- ja johtotehtävissä.

Reaktorilla käytetään tilastollisia malleja palkkatoteuman analysoimiseksi. Tilastollinen mallimme tarkastelee useaa eri muuttujaa, jolloin voimme varmistaa hyvin suurella tarkkuudella, että palkka Reaktorilla perustuu palkitsemisjärjestelmän tasa-arvoisiin periaatteisiin, eikä muihin tekijöihin – kuten esimerkiksi sukupuoleen, ikään tai vaikkapa äidinkieleen.

Vuosittainen koko henkilöstön saatavilla oleva raportti valmistuu toukokuussa. Viime vuonna mainittujen periaatteidemme lisäksi sitoudumme jatkuvaan sisäisen raportointijärjestelmämme kehittämiseen sekä palkitsemisviestinnän parantamiseen palkkatietämyksen lisäämiseksi.

Yksilöllinen urasuunnittelu ja urakehityksen tukeminen

Kerroimme viime vuonna Reaktorilla käynnistetystä kokeilusta, jossa saman osaamisalueen asiantuntijat auttavat asiantuntijoitamme löytämään urapolkuja ja saamaan tukea omalle kehittymiselle. Kokeilussa keskityimme erityisesti siihen, että kaikki keskustelut ja tavoitteiden asetanta olivat ihmisten ambitioiden ohjaamia. Tänä vuonna tulemme panostamaan erityisesti kouluttamiseen monimuotoisuus-kulmalla.

Ohjelma on saanut erinomaisen vastaanoton, minkä vuoksi jatkamme sen toteuttamista. Avasimme kehittymiskeskustelukonseptimme kokeiluluontoisesti myös muiden yritysten asiantuntijoille viime vuoden loppupuolella, jotta voisimme auttaa yhä laajempaa osaajajoukkoa ura-asioissa. Konseptissa painopisteenä oli tietoisesti monimuotoisuuden huomioiminen.

https://www.kehittymiskeskustelu.fi/

Yhteistyö järjestöjen kanssa sekä tapahtumissa sekä roolimallit


Haluamme kannustaa kaikkia teknologia-alalle. Tätä työtä teemme muun muassa tarjoamalla koodikoulutoimintaa lapsille, tekemällä tiivistä yhteistyötä koulujen ja naisverkostojen kanssa sekä tukemalla erilaisia teknologiatapahtumia, joille monimuotoisuus ja tasa-arvo ovat sydämen asioita. Vuonna 2019 toimimme kumppaneina muun muassa Suomen UN Womenille, Women in Tech -organisaatiolle sekä Future Female -verkostolle lukuisten opiskelijajärjestöjen ohella.

Yhteistyö ja tapahtumat liittyvät olennaisesti myös viestintään, julkisuuteen sekä roolimalleihin. Meille on ensiarvoisen tärkeää pitää huolta, että monipuolinen joukko ihmisiä pääsee esille niin tapahtumissa kuin esimerkiksi haastatteluissa ja sosiaalisessa mediassa.

Muita keinoja ja fokuksia

Tasa-arvotyötä Reaktorilla jatketaan myös lisäksi näin:

  • Vakituinen diversiteettitiimi. Viime vuonna syntynyt orgaaninen tiimi jatkaa työtään Reaktorilla. Tiimi kokoontuu säännöllisesti käsitelläkseen tasa-arvoon liittyviä kysymyksiä sekä edistääkseen tasa-arvoon liittyviä projekteja.
  • Tuki perheen ja työn yhdistämiselle – sukupuolesta riippumatta. Perheen ja työn joustava yhdistäminen on edelleen tärkeä aihe, minkä jatkamme työtä tämän aiheen parissa myös tänä vuonna aktiivisesti.
  • Pidämme ehdottoman nollatoleranssin häirinnälle. Olemme julkisesti sitoutuneet nollatoleranssiin seksuaalisen häirinnän suhteen. Mikäli tällaisia tapauksia ilmenee, käsitellään jokainen niistä asianmukaisesti eikä asiaa hyssytellä sen vuoksi, että siitä puhuminen tuntuu hankalalta.

Työ tasa-arvon ja monimuotoisuuden edistämiseksi ei suinkaan ole tällä ohi. Onkin tärkeää, että näiden edistäminen nähdään jatkuvana työnä, jota paitsi arvioidaan, myös kehitetään jatkuvasti.

Sign up for our newsletter

Get the latest from us in tech, business, design – and why not life.