Business

Miten Reaktor kasvoi ilman hierarkiaa

September 2, 2015

Read time 5 min

Reaktor on viimeisen kolmen vuoden aikana tuplannut väkimääränsä vajaasta 150:stä yli 300:aan. Olemme tulleet tunnetuksi työmme laadukkaasta jäljestä ja siitä, että porukka viihtyy meillä poikkeuksellisen hyvin. Keskustellessani Reaktorista muiden kanssa kuulen kuitenkin usein samoja kysymyksiä: Miten kulttuurinne säilyy, vaikka ihmisiä tulee koko ajan lisää? Ei kai hyvä meininki voi loputtomiin jatkua? Eikö kasvu pakota byrokratiaan ja hierarkiaan? Ei onneksi. Itse asiassa moni asia on meillä nyt paremmin kuin koskaan. Käsillä on yrityksen historian siisteimpiä projekteja, ja firmaan on saatu paljon uutta osaamista. Kaksi ulkomaankonttoriakin on avattu. Miten tähän oikein on tultu?

Valintojen edessä

Jos Reaktorin tekemisestä esittää yksinkertaistetun määritelmän, se kuuluu näin: suunnittelemme ja rakennamme itseorganisoituvissa tiimeissä asiakkaillemme palveluita, joissa digitaalinen ja fyysinen maailma yhdistyvät luontevalla tavalla.

Itseorganisoituminen merkitsee yksinkertaisesti sitä, että tiimit saavat itse vapaasti päättää tekemisistään – toki asiakas ja projektin reunaehdot huomioiden. Päätöksentekoon ei tarvita yrityksen johtoa tai muutakaan niin sanottua pääkonttorin väkeä. Pääkonttorin tehtävänä onkin mahdollistaa töiden tekeminen taloushallinnon, myynnin, rekrytoinnin ja ylläpidon keinoin.

Itseohjautuminen ja työn organisoinnin vapaus ovat aina olleet Reaktorille leimallinen piirre, ja usein parhaat kehitysideat tulevat asiakastyötä tekeviltä reaktorilaisilta. Noin kolme vuotta sitten olimme kuitenkin tilanteessa, jossa kaikki firman kannalta olennaisimmat päätökset kulkivat johtoryhmän kautta. Kaikkea tietoa ei ollut ihmisten saatavilla, ja johtoryhmästä alkoi muodostua pullonkaula. – Työviihtyvyyteen tällainen rakennelma ei onneksi ollut vielä sanottavasti vaikuttanut, sillä samaan aikaan osallistuimme erilaisiin paras työpaikka -kisoihin ja pärjäsimme niissä hyvin.

Johdossa pohdimme kuitenkin tuolloin kiivaasti yrityksen kasvua. Totesimme, että senhetkisellä mallilla ei voitaisi enää pitkään kasvaa firman sujuvan toiminnan vaarantumatta. Ilmeisiä vaihtoehtoja oli kaksi: joko ummistaa silmät ja toivoa että asiat ratkeaisivat itsestään tai sitten rakentaa keskijohtoon nojaava perinteisempi hierarkiamalli ja toivoa, että sen avulla voitaisiin mahdollistaa kasvu.

Kumpikin vaihtoehto tuntui kuitenkin huonolta. Päätimme siis lähteä aivan toiseen suuntaan, tekemään lisää niitä hyviä asioita, joihin uskoimme. Päätimme lisätä avoimuutta. Päätimme antaa kaikille reaktorilaisille lisää valtaa ja vastuuta, rohkaista vieläkin vahvempaan itseorganisoitumiseen ja vähentää johtoryhmän roolia. Lisäksi panostimme merkittävästi lisää rekrytointiin, jotta uusien työntekijöiden kova taso voitiin pitää korkealla.

Reaktor_MG_3194 Vol2 LoRes

Johtotähtenä avoimuus

Avoimuuden lisääminen tarkoitti sisäisen viestinnän lisäämistä ja tiedon tuomista helpommin kaikkien saataville. Aloimme esimerkiksi jakaa kuukausittain firman keskeiset talousluvut kaikille. Käynnistimme myös Open Data -nimisen hankkeen, jossa jokaisen asiantuntijan keskeiset tiedot (osaaminen, mielenkiinnon kohteet ja työtilanne) ovat kaikkien nähtävillä. Lisäksi omien tietojen pitäminen ajan tasalla on kunkin omalla vastuulla. Aloimme myös korostaa jokaisen vapautta ja vastuuta parantaa huonosti olevia asioita. On porukan oma asia, miten yhteistyö organisoidaan, kunhan asiat hoituvat järkevästi ja tehokkaasti.

Olemme pyrkineet myös siihen, että reaktorilaiset voisivat itse entistä enemmän vaikuttaa tuleviin työkeikkoihinsa. Jos tietyssä asiakkuudessa on tarvetta tekijöille, halukkaat asiantuntijat voivat ilmoittautua kiinnostuneiksi. (Ja ilmoitus työstä muuten voisi kuulua reaktorilaisittain esimerkiksi näin: Mehucas iOS-case lähellä keskustaa, moderni stacki, mm. node.js-bäkkäri + swift, ja asiallinen PO.)

Asiat kiertävätkin johtoryhmämme kautta nykyään huomattavasti harvemmin kuin aikaisemmin. Jokaisen reaktorilaisen on entistä helpompaa vaikuttaa siihen, miten töitä tehdään. Spontaania vastuunottoa tapahtuu enemmän kuin aiemmin, ja asioita voidaan tehdä nopeammin. Ihmiset myös kasvavat ottaessaan vastuuta ja joutuessaan tekemään päätöksiä.

Arjen johtamista vahvassa verkostossa

Mainittakoon vielä, että tarve johtamiselle ei ole hävinnyt. Päinvastoin: arjen johtamista ja tilannejohtamista tapahtuu kaiken aikaa. Kiinteiden rakenteiden sijaan meillä kuitenkin muodostetaan väliaikaisia kehitystiimejä. Yksi tapa ajatella Reaktoria on nähdä se joukkona verkostoja eli ihmisten välisiä linkkejä ilman hierarkiaa. Mitä enemmän linkkejä on ja mitä vahvempia ne ovat, sitä vahvempi verkosto. Mitä vahvempi verkosto, sitä vahvempi yritys.

Toki isommissa asioissa myös me nelihenkisen johtoryhmän jäsenet olemme edelleen mukana keskusteluissa. Tällaisissa tilanteissa pyrimme olemaan mieluummin sparraajia kuin päätöksentekijöitä. Autamme miettimään asioita eri kantilta. Suuret päätökset saadaan usein tehtyä luontevasti niin, että keskusteluiden jälkeen kaikki ovat lopulta asioista samaa mieltä ja päätöksen tekeminen on helppoa.

Tuntuu, että Reaktorilla on kasvun ja kehittymisen myötä alkanut uusi kukoistuksen kausi. Avasimme viime vuonna konttorit New Yorkiin ja Tokioon, ja kotimaassakin saamme koko ajan enemmän vastuuta ja merkittävämpiä asiakasprojekteja. Mitä haastavampi paikka, sitä paremmin osaamisemme pääsee esiin. Vaatimustason kasvu taas pitää kunnianhimoiset huippuasiantuntijamme tyytyväisenä. Kaikkien mielestä on hienoa, että usein haastavimmat projektit myös parantavat maailmaa kaikkein eniten, esimerkiksi asettamalla uudet standardit jollekin toimialalle tai nostamalla työn tuottavuuden kokonaan uudelle tasolle.

Fun_09

Tulevaisuus tehdään muuntautumalla

Emme missään nimessä ole valmiita, eikä paikalleen voi jäädä. Yrityksemme on varmasti hyvin erinäköinen jo muutaman vuoden kuluttua. Uskon silti, että sen perusperiaatteet pysyvät samoina. Voisin kuvitella, että kasvun myötä syntyy luonnostaan useita vähän pienempiä ja itsenäisiä kokonaisuuksia esimerkiksi jonkin toimialan ympärille. Olennaista on se, että kykymme muuntautua ja kokeilla eri toimintatapoja säilyy.

Niin – vielä yhden ison askeleen aiomme pian ottaa. Tällä hetkellä Reaktorin omistavat perustajat ja kymmenet talossa pidempään olleet henkilöt. Loppuvuonna on kuitenkin tarkoitus järjestää koko yrityksen laajuinen henkilöstöanti. Kaikille tarjotaan samanlainen mahdollisuus merkitä Reaktorin uusia osakkeita ja hyötyä yrityksen tulevasta arvonnoususta. Anti on luonnollisesti saanut innostuneen vastaanoton.

Entä alussa mainittu fiilispuoli? Tämän voit selvittää parhaiten etsimällä käsiisi jonkun reaktorilaisen ja kysymällä itse. Voit myös seurata meitä Twitterissä tai Instagramissa. Ja jos Reaktor työpaikkana kiinnostaa, laita ihmeessä hakemus tulemaan. Ehkä pääsemme sitä kautta yhdessä parantamaan maailmaa.

Sign up for our newsletter

Get the latest from us in tech, business, design – and why not life.