Design

Mikä eläin olisit eli UXI Berlin 2013

December 5, 2013

Read time 3 min

Suunnittelustrategioiden ja palvelumuotoilumenetelmien hyödyllisyys tuntuu epäilyttävän monia – ihan oikeutetusti. Vähän lennokkaammatkin menetelmät voivat olla hyödyksi, kun niitä käytetään välineenä ajatusten konkretisoimiseksi ja testaamiseksi. Tuotteen käyttöä ja päätösten vaikutusta tuotteen käyttöön kannattaa simuloida joka käänteessä.

Mikä on UX Intensive?

UX Intensive on Adaptive Pathin vetämä nelipäiväinen työpaja, jossa kullakin päivällä on oma teemansa. Berliinissä 2013 päivien teemat olivat:

    • Strategia (ma)
    • Tutkimus (ti)
    • Palvelusuunnittelu (ke)
    • Vuorovaikutussuunnittelu (to)

Päivät kuluvat siten, että aihetta esitellään ensin yleisluontoisesti luennoiden. Seuraavaksi vaihtelevilla taustoilla ja taidoilla varustetut, satunnaisesti kootut pienryhmät soveltavat jotakin asiaan liittyvää menetelmää kuvitteelliseen tapaukseen. Muutama ryhmä esittelee harjoitteidensa tulokset, ja sitten jatketaan seuraavaan harjoitteeseen.

Toimivatko työpajan harjoitukset?

Sattumanvaraisesti koottu ryhmä voi muodostua ongelmaksi: harjoitteiden hyöty on paljolti kiinni ryhmän jäsenten kemiasta ja heidän toimintatapojensa yhteensopivuudesta.

Kuvitteellinen tapaus tuo harjoitteisiin lisähaastetta. Taustatietoa on vaikea antaa ja tavoitteita kuvata riittävästi, jotta pienryhmässä voisi tehdä motivoituja suunnittelupäätöksiä.

Vuosien varrella käsiteltävät aiheet ja harjoitukset tuntuvat lisääntyneen. Tiukassa aikataulussa ei ehdi harrastaa kovinkaan paljon väkivallatonta vuorovaikutustaryhmädynamiikan parantamiseksi tai selventää tekemisen tavoitteita.

Näistä syistä harjoituksen tuloksena saattaa syntyä lista itsestään selviä ajatuksia, oikeita vastauksia, joita on vaikea soveltaa käytäntöön.

— Minkälainen autojen yhteiskäyttöpalvelun pitäisi olla?
— Helppokäyttöinen!
— Nerokasta, miksei kukaan ole keksinyt tuota aikaisemmin (selkääntaputtelun ääniä).

Ovatko työpajoissa läpikäydyt menetelmät hyödyllisiä?

Palvelukokemuksen näytteleminen ja improvisointi, hissipuheen rakentelu tai ryhmäideointi kuulostavat menetelminä yhtä hyödyllisiltä kuin kysymys “jos tuotteesi olisi eläin, mikä eläin se olisi?” ja vastaus “delfiini”.

Useimmista työkaluista löytyi kuitenkin hyödyllinen kulma, kun kollegat tarttuivat ryhmätyössä ohjaimiin määrätietoisesti. Käyttökelpoisia tuloksia syntyi, kun helppojen oikeiden vastausten hakemisen sijaan menetelmiä käytettiinkin ajatusten testaamiseen ja toiminnan simuloimiseen.

Sosiaalisen auton yhteisomistuspalvelun näyttelemisen tuottama hassu tarina ei ole välttämättä kovin hyödyllinen suunnittelun tai bisneksen kannalta. Itse tekemällä ja koittamalla kuitenkin huomaa, mihin asioihin palvelussa pitää kiinnittää erityistä huomiota, ja mitkä seikat vaikuttavat ratkaisevasti kokemukseen.

Mitä tahansa tuotetta tehtäessä olisikin hyvä samanaikaisesti sekä suunnitella suuria linjauksia että kiinnittää huomiota konkreettiseen toteutukseen. Tuotteen kantava ajatus voi löytyä yhtä hyvin jonkin yksityiskohdan kautta kuin visiota leveällä pensselillä maalailtaessa.

Jos PowerPointiin listattujen asioiden vaikutusta tuotteeseen ei nähdä nopeasti, saatetaan “delfiiniä” suunnitella ja hyväksyttää hyvinkin pitkään. Lopulta paljastuu, ettei seinälle heijastettu ajatus ole ollenkaan toteutuskelpoinen tai hyödyksi liiketoiminnalle.

Mitkä menetelmät tai ajatukset tuntuivat hyödyllisimmiltä?

Päällimmäiseksi UX Intensivestä jäi mieleen muutama hyvin arkinen työkalu tai huomio.

Osittain valmiiksi piirretyt sarjakuvaruudut storyboardin tekemiseen yhdessä asiakkaan kanssa. Testailua voi nopeuttaa ja asiakkaan tyhjän paperin pelkoa helpottaa, kun muutama hahmo ja asiaankuuluva komponentti on piirretty paperille jo valmiiksi.

Suunnitteluperiaatteet konkreettisin esimerkein.Esimerkki suunnitteluperiaatteen kyljessä kertoo mistä ajatus on lähtöisin ja miten se tarkoittaa käytännössä.

Service blueprint konkreettisin esimerkein. Konkretian lisääminen palvelun vaiheita suunniteltaessa paljastaa nopeasti, miten suureellisesta tai mutkikkaasta asiasta on oikeasti kysymys.

Design strategy framework. Simppeli lista siitä, mistä konseptien suunnittelussa on oikeastaan kysymys.

Osallistuin 2009 UX Intensiveen Amsterdamissa. Silloin ohjelmassa ollut informaatioarkkitehtuuri on korvattu palvelusuunnittelulla. Muuten sisällön määrä näyttää kasvaneen, mutta aikataulu on pysynyt samana. Jotkin vanhat kalvot on otsikoitu uudelleen ja ajanmukaisemmin niiden sisältöä kovinkaan paljon viilaamatta.

Sign up for our newsletter

Get the latest from us in tech, business, design – and why not life.